WIELKA LOTERIA czy WIELKA WTOPA Biedronki?

Marcin Ładak - Radca Prawny


(członek zarządu, dyrektor pionu prawnego Jeronimo Martins Polska)Marcin Ładak, szef działu prawnego, wszedł z początkiem maja 2021 r. w skład zarządu Jeronimo Martins Polska S.A., właściciela sieci Biedronka.

Marcin Ładak rozpoczynał karierę zawodową w sieci Biedronka w 2004 roku na stanowisku radcy prawnego. W 2012 roku awansował na stanowisko dyrektora pionu prawnego, wykorzystując na co dzień swoje bogate doświadczenie prawnicze w połączeniu ze znajomością branży handlu detalicznego.
Aktualny skład zarządu Jeronimo Martins Polska wygląda następująco:

Pedro Soares Dos Santos – prezes zarządu Jeronimo Martins Polska,
Luis Araujo – członek zarządu, dyrektor generalny sieci Biedronka, Jeronimo Martins Polska,
Jarosław Sobczyk - członek zarządu, dyrektor personalny, sieci Biedronka,
Maciej Łukowski – członek zarządu, dyrektor działu zakupów,
Marta Maia – członek zarządu Jeronimo Martins Polska,
Manuela Barros – członek zarządu, dyrektor finansowy Jeronimo Martins Polska,
Marcin Ładak – członek zarządu, dyrektor pionu prawnego Jeronimo Martins Polska.